,డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్,Master Mind (Telugu)"/> Master Mind (Telugu)
మాస్టర్‌ మైండ్‌

Master Mind (Telugu)

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

" style="text-decoration:none; color:#000;">


M.R.P: రూ.150

Price: రూ.130


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ఏ రంగంలోనైనా పైకిరావాలనే వాంఛ కలవారు తమ కిష్టమైన రంగాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఆ రంగంలో నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. ఒకసారి ఆ రంగంలో అగ్రస్థానానికి చేరుకున్న తర్వాత ఏ రంగంలోనైనా ప్రకాశించవచ్చు. జంషెడ్జీ టాటా సైకిలు విడి భాగాల వ్యాపారంతో మొదలుపెట్టి గొప్ప స్టీల్‌ ఫాక్టరీ స్థాపకుడయ్యాడు.

Books By This Author

Book Details


Titleమాస్టర్‌ మైండ్‌
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 99
ISBN978-93-80409-27-6
Book IdEBD004
Pages 280
Release Date01-Jan-2004

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015