,డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్,Nenusaitham"/> Nenusaitham
నేనుసైతం

Nenusaitham

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

" style="text-decoration:none; color:#000;">


M.R.P: రూ.60

Price: రూ.50


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


వైఫల్యాలు నేర్పే పాఠాలు విజయాలకు పునాదులని మీకు తెలుసు. అయితే వైఫల్యాలనుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవడంలోనే మనం వైఫల్యం చెందుతుంటాం. మన వైఫల్యాలకు కారణాలు వెతుక్కుంటూ విజయాలకు మాత్రం మనమే సొంతదారులైనట్లు ప్రవరిస్తుంటాం. మన వైఫల్యాలకి కచ్చితంగా మనమే కారణం. కానీ మన విజయాలకు మాత్రం మనచుట్టూ వున్న పరిసరాలు, మిత్రులు, పరిస్థితులు కారణం. ఈ ఒక్క నిజాన్ని నిజాయితీగా మనం గ్రహించగలిగితే అదే పెద్ద విజయం. మన మీద మనం సాధించే గెలుపు. ఆ గెలుపు మనల్ని ఎంతో ముందుకు నడిపిస్తుంది. అలా గెలిచే సత్తా మనందరికీ ఉంది.

Books By This Author

Book Details


Titleనేనుసైతం
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 100
ISBN
Book IdEBK031
Pages 152
Release Date27-Jan-2011

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015