,డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్,Postive Thinking"/> Postive Thinking
పాజిటివ్‌ థింకింగ్‌

Postive Thinking

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

" style="text-decoration:none; color:#000;">రూ. 30


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకోవడం సహజమే. అయితే అందరూ అది అందుకుంటున్నారా అనేది అనుమానమే. దానికి మూలకారణం పాజిటివ్‌ థింకింగ్‌ లోపించడమే. ఆ సమస్య నుండి ఎలా బయట పడాలో ఈ పుస్తకంలో అనేక చిట్కాలున్నాయి. ప్రతికూల ఆలోచనలను ఏవిధంగా అధిగమించాలో ప్రతివారు పాటించగల పద్ధతులు ఈ పాజిటివ్‌ థింకింగ్‌లో అనేకం ఉన్నాయి.

Books By This Author

Book Details


Titleపాజిటివ్‌ థింకింగ్‌
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 99
ISBN00
Book IdEBB013
Pages 80
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015