,డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్,Self Confidence"/> Self Confidence
సెల్ఫ్‌ కాన్ఫిడెన్స్‌

Self Confidence

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

" style="text-decoration:none; color:#000;">రూ. 30


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయాలంటే ఆత్మవిశ్వాసం ఎంతో అవసరం.  ఆ విధంగా అనేక అద్భుతాలను చేసి చూపించిన వారెందరో మనకు తెలుసు. ”ఏదీ తనంత తానే నీ దరికి రాదు, శోధించి సాధించాలి” అన్నారు శ్రీశ్రీ. ఏ రంగంలోనైనా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎలా ముందుకు సాగాలో,  దానికి ఎటువంటి సాధన చెయ్యాలో  వివరించే పుస్తకం.

Books By This Author

Book Details


Titleసెల్ఫ్‌ కాన్ఫిడెన్స్‌
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 100
ISBN978-93-85829-06-2
Book IdEBB014
Pages 80
Release Date14-Jan-2002

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015