,డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్,Leadership"/> Leadership
లీడర్‌షిప్‌

Leadership

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

" style="text-decoration:none; color:#000;">


M.R.P: రూ.175

Price: రూ.160


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ఒక వ్యక్తి విజయం సాధించాలంటే దివ్యమైన చిట్కా ఒక్కటే. మనసుని మచ్చిక చేసుకుని, మనం చెప్పేవిధంగా మసులు కొనేలా చేయడమే. విజయం అనేది నంబర్‌ లాక్‌ లాంటిది. దాన్ని ఓపెన్‌ చెయ్యాలంటే, దాని రహస్య నంబర్లను పసిగట్టాలి. విూరు విజయం సాధించటానికి నేనిస్తున్న ‘కీ’ ఈ పుస్తకంలోని చాప్టర్లు. చదివి సాధన చేస్తే విూరే మాస్టర్‌ మైండ్‌.

Books By This Author

Book Details


Titleలీడర్‌షిప్‌
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 100
ISBN978-81-906698-2-5
Book IdEBG005
Pages 280
Release Date03-Jan-2007

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015