,డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్,Kastapadi Chadavaddu-Istapadi Chadavandi"/> Kastapadi Chadavaddu-Istapadi Chadavandi
కష్టపడి చదవొద్దు – ఇష్టపడి చదవండి

Kastapadi Chadavaddu-Istapadi Chadavandi

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

" style="text-decoration:none; color:#000;">


M.R.P: రూ.75

Price: రూ.70


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ఈ పిల్లాడు ఎంత కష్టపడి చదివినా మార్కులు బాగా రావటం లేదు, ర్యాంకు సాధించలేకపోతున్నాడు, మేం ఏంచేయాలి? అనే ప్రశ్నకు డా.బి.వి.పట్టాభిరామ్ ఎప్పుడూ ఒకే సమాధానం చెప్పేవారు. మీరు ఏమాత్రం కష్టపడి చదవాల్సిన అవసరంలేదు. ముందు చదువులో ఆసక్తిని పెంపొందించుకుని ఇష్టంగా చదవడం ఎలానో నేర్చుకోండి.

Books By This Author

Book Details


Titleకష్టపడి చదవొద్దు – ఇష్టపడి చదవండి
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 99
ISBN978-93-80409-39-9
Book IdEBE010
Pages 160
Release Date07-Jan-2005

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015