మన దేవతలు - విష్ణువు

Manadevatahlu - Vishnuvu

శేషగిరి రావు దేవరకొండ

Seshagiri Rao Devarakonda


M.R.P: రూ.75

Price: రూ.65


- +   

Publisher:  Emescobooks


మన దేవతలు శీర్షికతో 8 పుస్తకాలు వెలువడినవి.
నటరాజు
కుమార స్వామి
గణపతి
శక్తి
శివుడు
సూర్యుడు
విష్ణువు
బ్రహ్మాది దేవతలు

About This Book


విష్ణువు
అవతారతత్త్వం, వేదాలలో అవతారాలు, అవతారాల సంఖ్య, వేదమంత్రాలలో ప్రత్యేకదేవతగా విష్ణువు
ఆరాధింపబడలేదనే వాదాన్ని ఖండించడం, యజ్ఞమే విష్ణువని, విష్ణువే యజ్ఞమని వివరించడం, పెక్కు
పురాణకథలను పేర్కొనడం, శిల్ప ఆగమగ్రంథాలలో విష్ణువిగ్రహ నిర్మాణం, విగ్రహశిల్పంలో దాగిన
పరమార్థాన్ని తేటతెల్లం చేయడం, పుణ్యక్షేత్రాలను పేర్కొనడం, పరమదైవంగా, పరతత్త్వంగా విష్ణువునెట్లా
ఈ జాతి ఆరాధించిందో వివరించడం, ఆది, అంతమూ లేని వైష్ణవ గంగ ఎట్లా ఈ కర్మభూమిలో
ప్రవహించిందో తెలియచేయడమే లక్ష్యంగా ఈ రచన సాగింది.

Books By This Author

Book Details


Titleమన దేవతలు - విష్ణువు
Writerశేషగిరి రావు దేవరకొండ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-86763-33-4
Book IdEBQ054
Pages 128
Release Date31-Oct-2017

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37946
9333