మన దేవతలు - కుమార స్వామి

Manadevatahlu - Kumaaraswaami

శేషగిరి రావు దేవరకొండ

Seshagiri Rao Devarakonda


M.R.P: రూ.50

Price: రూ.40


- +   

Publisher:  Emescobooks


మన దేవతలు శీర్షికతో 8 పుస్తకాలు వెలువడినవి.
నటరాజు
కుమార స్వామి
గణపతి
శక్తి
శివుడు
సూర్యుడు
విష్ణువు
బ్రహ్మాది దేవతలు

About This Book


కుమార స్వామి
అమరకోశంలో ‘‘దేవసేనాపతిః, శూరః, స్వామీ, గజముఖానుజః’’ అనే పర్యాయపదాలలో స్వామి అనే పదం ఒకటుంది. ఇతరదేవతలను మనం స్వామి అని సంబోధిస్తున్నా, స్వామి అనే పదం కుమారస్వామికే చెందుతుందని శ్రీకామకోటిస్వామి వారు సెలవిచ్చారు. ఇతణ్ణి బ్రహ్మచారిగా ఉత్తరదేశస్థులు కొలుస్తారు. వల్లీదేవసేనా సమేతునిగా తమిళ దేశస్థులు సేవిస్తారు. వేదమార్గాన్ని ప్రతిపాదించేవానిగా, స్థాపకునిగా సుబ్రహ్మణ్యపదం సూచిస్తోంది.

Books By This Author

Book Details


Titleమన దేవతలు - కుమార స్వామి
Writerశేషగిరి రావు దేవరకొండ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-86763-28-0
Book IdEBQ049
Pages 88
Release Date31-Oct-2017

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015