మన దేవతలు - శివుడు

Manadevatahlu - Shivudu

శేషగిరి రావు దేవరకొండ

Seshagiri Rao Devarakonda


M.R.P: రూ.70

Price: రూ.60


- +   

Publisher:  Emescobooks


మన దేవతలు శీర్షికతో 8 పుస్తకాలు వెలువడినవి.
నటరాజు
కుమార స్వామి
గణపతి
శక్తి
శివుడు
సూర్యుడు
విష్ణువు
బ్రహ్మాది దేవతలు

About This Book


శివుడు
నాల్గువేదాలలో, అక్షమాలిక, అథర్వశిఖ, అథర్వశిర, కాలాగ్నిరుద్ర, కైవల్య, జాబాల, దక్షిణామూర్తి,
పంచబ్రహ్మ, బృహజ్జాబాల, భస్మజాబాల, రుద్రాధ్యాయ, రుద్రాక్ష జాబాల, శరభ, శ్వేతాశ్వతరాది
ఉపనిషత్తులలో, స్వామి అనంతరూపం ప్రకాశించింది.

Books By This Author

Book Details


Titleమన దేవతలు - శివుడు
Writerశేషగిరి రావు దేవరకొండ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-86763-32-7
Book IdEBQ052
Pages 128
Release Date31-Oct-2017

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37945
9329