సనాతనధర్మంలో సంఘసేవ

Sanathanadarmamlo Sangaseva

శేషగిరి రావు దేవరకొండ

Seshagiri Rao Devarakonda


M.R.P: రూ.125

Price: రూ.110


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


సనాతనధర్మంలో సంఘసేవ  -  కంచి మహాస్వామి అమృతవాణి-4
Sanathanadarmamlo Sangaseva_Amruthavani 04

అనువక్త: దేవరకొండ శేషగిరిరావు

About This Book


గృహస్థులు సన్న్యాసులకు భిక్షనీయడం ఆచారం, ధర్మం కూడా. సన్న్యాసి ఇచ్చే భిక్ష ఉందా? ఉంది. అది వాగ్రూప భిక్ష. అక్షర భిక్ష. తరతరాలను తరింపజేసే తరుగని భిక్ష.

Books By This Author

Book Details


Titleసనాతనధర్మంలో సంఘసేవ
Writerశేషగిరి రావు దేవరకొండ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN--
Book IdEBP042
Pages 200
Release Date25-Jun-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37945
9330