మన దేవతలు - గణపతి

Manadevatahlu - Ganapathi

శేషగిరి రావు దేవరకొండ

Seshagiri Rao Devarakonda


M.R.P: రూ.70

Price: రూ.60


- +   

Publisher:  Emescobooks


మన దేవతలు శీర్షికతో 8 పుస్తకాలు వెలువడినవి.
నటరాజు
కుమార స్వామి
గణపతి
శక్తి
శివుడు
సూర్యుడు
విష్ణువు
బ్రహ్మాది దేవతలు

About This Book


ఏ శుభకర్మను ఆరంభించినా ముందుగా గణపతిని పూజిస్తున్నాం. ఇట్లా ఎందుకు పూజించాలి? ఇతని
ప్రస్తావన వేదాలలో ఉందా? పురాణాలలోనే ఉందా? హేతువాదులు ఆక్షేపించే గణపతి కథలు ఏదైనా
పరమార్థాన్ని అందిస్తున్నాయా? ఈ దేశప్రజలే ఆరాధించారా? ఇతరదేశాలవారు ఆరాధించారా?
ఒక్కరూపంలో లేకుండా 51 రూపాలలో గణపతి ఎందుకుండాలి? గణపతి శిల్పంలో ఏదైనా రహస్యం
ఇమిడి ఉందా? మొదలైన అనేకసందేహాలను నివృత్తి చేయడమే ఈ రచన లక్ష్యం.

Books By This Author

Book Details


Titleమన దేవతలు - గణపతి
Writerశేషగిరి రావు దేవరకొండ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-86763-29-7
Book IdEBQ050
Pages 112
Release Date31-Oct-2017

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015