డా. దుర్గెంపూడి చంద్రశేఖరరెడ్డి

Dr. Durgempudi Chandrashekara Reddy


Qualification:  ఎమ్‌.ఏ (తెలుగు) 1973,
ఎమ్‌.ఏ (భాషాశాస్త్రం) 1976,
ఎమ్‌.ఫిల్‌ (తెలుగు) 1979,
పి.హెచ్‌.డి., 1984.


Books By This Author


© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
35987
3874