సిల్లీఫెలో

Silly Fellow

మల్లిక్

Mallik


M.R.P: రూ.75

Price: రూ.70


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


నేనూ నా ఫ్రండ్‌ జూలీ కలషి జీవిస్తున్నాము! మా ఇద్దరికీ ఆలోచనల యందు తేడాలు వచ్చిన మేము విడిపోదుము, సో… విడిపోవు వరకు ఆనందముగా, సుఖముగా కాపురము షేషుకొందుము. మేము స్నేహితులము కనుక ఒకరిని ఒకరు గౌరవించుకొనెదము. పెండ్లి షేషుకుని మొగుడూ పెండ్లాములయిన ఒకరిమీద ఒకరికి గౌరవము ఉండదు. తిట్టుకుని, కొట్టుకుని కలసి ఉందురు.

పెళ్ళి అయిన తర్వాత సీతకీ, తనకీ మధ్య ప్రేమ, ఆకర్షణా తగ్గిపోతాయా? ఇద్దరూ దెబ్బలాడుకుంటారా?

సుందర్‌ మాటలకు ఆలోచనలోపడిన బుచ్చిబాబు తన ప్రియురాలి సీతతో పెళ్లి కాకుండానే కాపురం పెట్టిన తీరు ఎలా ఉంది?

కామెడీ కింగ్‌ మల్లిక్‌ కలం నుండి

సిల్లీగా జాలువారిన నవ్వుల పందిరి.

సిల్లీఫెలో

Books By This Author

Book Details


Titleసిల్లీఫెలో
Writerమల్లిక్
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 99
ISBN--
Book IdEBH043
Pages 184
Release Date28-Jan-2008

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36190
4498