అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
పరుగో పరుగు

Parugo Parugu

మల్లిక్

Mallik


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.90


- +   

Publisher:  Sahithi Prachuranalu


--

About This Book


మల్లిక్ పేరు వినగానే పెదాల మీద చిరునవ్వు కదలాడుతుంది. మల్లిక్ రాసిన కథను గురించి పరిచయం చేయడం సాహసమే అవుతుంది. ఎందుకంటే అడుగడుగునా హాస్యం పండే కథలలో ఇదిగో ఇక్కడుంది హాస్యం అని ఒక పేరాని పరిచయం చేసి ఊరుకోలేం. అలా పుస్తకం అంతా ఇక్కడే ఇవ్వలేం. అసలు ప్రతికథలో సహస్రరసాలు పండించగల దిట్ట ఆయన. ‘జగమెరిగిన బ్రహ్మణుడికి జంధ్యమేల’ చెప్పండి. నిజానికి మాకన్నా మీరే మల్లిక్ గురించి చెప్పగల దిట్టలు. మరింకేం….

పరుగో పరుగు అంటూ నవ్వుల రేసు పాల్గొనండి…

Books By This Author

Book Details


Titleపరుగో పరుగు
Writerమల్లిక్
Categoryఇతరములు
Stock 100
ISBN0
Book IdSPN018
Pages 328
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37514
8145