చిట్టి

Chitti

మల్లిక్

Mallikరూ. 25


- +   

Publisher:  Sahithi Prachuranalu


--

About This Book


”నాకు మిమిక్రీ చేతకాదని అంటావా… ఉండు నీ పని పడ్తా” అని మనసులో అనుకుంది.

చిట్టికి కాస్త దూరంలో నాలుగు ఊరకుక్కలు కనిపించాయ్‌. వెంటనే దాని మనసులో ఓ చిలిపి ఆలోచన వచ్చింది.

”ఒరేయ్‌ నానీ!… నీకు దమ్ముంటే కుక్కలా అరువ్‌ చూద్దాం” అంది.

”ఓస్‌! అదెంత సేపు!” అని నాని మూతికి రెండు చేతులూ అడ్డుపెట్టి ”భౌ…. భౌ…” అంటూ కుక్కలా మొరిగాడు. ఆ అరుపు విని నాలుగు ఊరకుక్కలు ఇటువైపు తిరిగి కుక్కలా అరుస్తున్న నాని వెంట ”భౌ… భౌ…” మంటూ మొరుగుతూ వెంటబడ్డాయ్‌. నాని ”బాబోయ్‌….” అంటూ అక్కడినుండి పరుగు తీశాడు.

చిట్టి పకపకా నవ్వింది.

Books By This Author

Book Details


Titleచిట్టి
Writerమల్లిక్
CategoryChildren Books
Stock 100
ISBN0
Book IdSPJ002
Pages 32
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36190
4493