అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
బాధలెందుకు?

Baadhalendhuku

సద్గురు జగ్గీవాస్‌దేవ్

Sadguru jaggeevasudevరూ. 20


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


అనువాదం: జె.వి.సత్యవాణి

”మానవుడిగా నీకు బాధ తెలుస్తోందంటే సృష్టి నీ కిచ్చింది కాదు.

సృష్టి నీవు కావాలనుకున్నది పొందే స్వేచ్ఛ నీకిచ్చింది.”

- సద్గురు.

About This Book


--

Books By This Author

Book Details


Titleబాధలెందుకు?
Writerసద్గురు జగ్గీవాస్‌దేవ్
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978 -93-88492-74-4
Book IdEBK008
Pages 32
Release Date07-Jan-2011

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37513
8144