అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
మర్మజ్ఞ విలాసం

Marmagna Vilaasam

సద్గురు జగ్గీవాస్‌దేవ్

Sadguru jaggeevasudev


M.R.P: రూ.300

Price: రూ.250


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


‘ఆధ్యాత్మికత’ అనే పదం గురించి మనుషులలో చాలా వైవిధ్యమైన అవగాహన ఉన్న ఈ రోజులలో సైతం, సద్గురును ఆధ్యాత్మిక గురువు అనే చట్రంలో ఇమడ్చడం చాలా కష్టం. సద్గురును నీళ్ళపై నడిచే వారుగానో, గాలిలోంచి వస్తువులను సృష్టించే వారుగానో, ఎదుటివారి మనసుల్లో ఏముందో తెలుసుకోగలవారిగానో, మీరు ఏం చేశారు, ఏం చేయబోతున్నారు అన్న విషయాలను చెప్పగలిగేవారుగానో భావిస్తే, మీరు ఆశ్చర్యానికి లోనవుతారు. ఒకవేళ ఆయన అలాంటి వారు కారని ఊహిస్తే, మీరు అంతకన్నా పెద్ద ఆశ్చర్యానికి లోనవుతారు!

Books By This Author

Book Details


Titleమర్మజ్ఞ విలాసం
Writerసద్గురు జగ్గీవాస్‌దేవ్
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-83652-66-2
Book IdEBN026
Pages 560
Release Date17-Jan-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37514
8145