అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
The Tortoise Prince

The Tortoise Prince

చిత్ర శాస్త్రి

Chitra Shastriరూ. 40


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


The Tortoise Prince
A Tele of Magic,Mystery & Fantasy
Retold by : Chitra Shastri
Illustrated by : Bujjai

About This Book


--

Books By This Author

Book Details


TitleThe Tortoise Prince
Writerచిత్ర శాస్త్రి
CategoryChildren Books
Stock 100
ISBN978-93-83652-26-6
Book IdEBN078
Pages 24
Release Date01-Jan-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37513
8144