అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
The Smart Frog

The Smart Frog

చిత్ర శాస్త్రి

Chitra Shastriరూ. 30


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


The Smart Frog
and other Stories
Retold by : Chitra Shastri
Illustrated by : Krishna Shastri

About This Book


  • The Merry Cobbler
  • The Kind Farmer
  • The Smart Frog
  • A Farmer’s Wealth
  • Making a Difference

Books By This Author

Book Details


TitleThe Smart Frog
Writerచిత్ర శాస్త్రి
CategoryChildren Books
Stock 100
ISBN978-93-83652-24-2
Book IdEBN076
Pages 16
Release Date01-Jan-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37514
8146