అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
The Fire God’s Indigestion

The Fire God’s Indigestion

చిత్ర శాస్త్రి

Chitra Shastriరూ. 30


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


The Fire God’s  Indigestion
and other stories
Retold by : Chitra Shastri
Illustrated by :  Krishna Shastri

About This Book


  • The Fire God’S Indigestion
  • Bhima, The Giant Killer
  • Rama’S Little Helper

Books By This Author

Book Details


TitleThe Fire God’s Indigestion
Writerచిత్ర శాస్త్రి
CategoryChildren Books
Stock 100
ISBN978-93-83652-23-5
Book IdEBN075
Pages 16
Release Date01-Jan-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37513
8144