అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
ప్రేమ

Prema

‌యద్దనపూడి సులోచనారాణి

Yaddanapoodi Sulochanarani


M.R.P: రూ.90

Price: రూ.80


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


“ఏ చెల్లెలయినా మా అన్న మంచివాడు కాదు అని నోరారా చెబుతుందా?అందులో మన ఆంధ్రా ఆడపడుచు” అంది.

“పోదూ!నీ బోడి రాయల్టీ నువ్వూను”అంది.

“ఎలాగూ రేపు వెళ్ళిపోతున్నాలేవే అమ్మ”అంది ఛాయ.

“వెళ్ళకు ఛాయా!నువ్వు వచ్చినట్టే లేదు” అంది సంహిత.

“నాకు అంతే” అంది ఛాయ. “మనిద్దరం ఒకచోట వుండే బంధం ఏదయినా దొరికితే బాగుండును.”

“అలాంటిదం కుదరదు” ఖచ్చితంగా చెప్పేసింది సంహిత.

Books By This Author

Book Details


Titleప్రేమ
Writer‌యద్దనపూడి సులోచనారాణి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-85829-30-7
Book IdEBZ059
Pages 208
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37514
8148