అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
కుసుమ పరాగం

Kusuma Paraagam (Cloud Nine)

సురేష్ పద్మనాభన్

Suresh Padmanaabhan


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.80


- +   

Publisher:  Emescobooks


--

About This Book


పాశ్చాత్యులు సమస్యను సంకుచితంగా చూస్తారు. వారిదంతా తమాషా అయిన హేతువు. మన సమస్యకు పురుషులు కారణం... కాబట్టి పురుషులలాగా తయారైతే మన సమస్యలూ తొలగిపోతాయి కదా అని ఆలోచించారు. ఐదు దశాబ్దాల ఉమెన్ లిబ్ ఉద్యమం తర్వాత పాశ్చాత్య మహిళలు పురుషులులాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కాని ప్రాక్ దేశాలది భిన్నమైన ఆలోచన, సమస్యను వారు సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకుని స్పందిస్తారు. స్త్రీ, పురుషులిరువురినీ దేవుడే సృష్టించాడు. కాని స్త్రీ, పురుషులు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటారు. అదే దేవుని మాయ. మహిళలు హృదయంతో స్పందిస్తారు. కాని పురుషుల స్పందన మెదడుతో ఉంటుంది.

Books By This Author

Book Details


Titleకుసుమ పరాగం
Writerసురేష్ పద్మనాభన్
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-86763-18-1
Book IdEBQ045
Pages 160
Release Date18-Sep-2017

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37514
8148