పెద్దనోట్ల రద్దు

Peddanootla Raddu

తుమ్మల కిషోర్

Tummala Kishore


M.R.P: రూ.50

Price: రూ.40


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


పెద్దనోట్ల రద్దు
లక్ష్యాలు - సాధ్యాసాధ్యాలు - సాధక బాధకాలు

About This Book


పెద్దనోట్ల రద్దులోని హేతుబద్ధత, ఈ విషయంలో ఇప్పటికి సాధించిన పురోగతి, దీనికి అనుకూలంగానూ, వ్యతిరేకంగానూ వినవచ్చిన వాదనల గురించి శక్తిమంతంగా, మనసుకు హత్తుకొనేలా వివరిస్తూ మందుగుండు సామగ్రినంతా దట్టించిన ఫిరంగి ఈ పుస్తకం.

Books By This Author

Book Details


Titleపెద్దనోట్ల రద్దు
Writerతుమ్మల కిషోర్
Categoryఇతరములు
Stock 100
ISBN978-93-86327-75-8
Book IdEBQ007
Pages 96
Release Date28-Jan-2017

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37944
9320