అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
Dr. B.R.Ambedkar The Jnanayogi

Dr. B.R.Ambedkar The Jnanayogi

డా.వెన్నెలకంటి ప్రకాశం

Dr. Vennelakanti Prakasham


M.R.P: రూ.50

Price: రూ.45


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


To Dr.Ambedkar an ideal society is characterized by social endosmosis:

About This Book


My ideal would be a society based on Liberty, Equality and Fraternity. And why not? What objection can there be to Fraternity? I cannot imagine any. An ideal society should be mobile, should be full of channels for conveying a change taking place in one part to other parts. In an ideal society there should be many interests consciously communicated and shared. There should be varied and free points of contact with other
modes of association. In other words there must be social endosmosis. This is fraternity, which is only another name for democracy. [ibid: 57]

Books By This Author

Book Details


TitleDr. B.R.Ambedkar The Jnanayogi
Writerడా.వెన్నెలకంటి ప్రకాశం
CategoryEnglish Books
Stock 100
ISBN978-93-86212-15-3
Book IdEBP035
Pages 80
Release Date16-Aug-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37513
8144