నర సింహుడు

Half Lion

వినయ్ సీతాపతి

Vinay Sitapathi


M.R.P: రూ.200

Price: రూ.180


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


How Narasimha Rao Transformed India
ఇప్పటి భారతదేశ నిర్మాత కథ

About This Book


ఈ దేశపు మట్టికి తనకు కావలసివచ్చినప్పుడు తనకు అవసరమైన నాయకత్వాన్ని నిర్మించుకునే శక్తి వుందనీ, చరిత్ర తన కథ తానే రాసుకుంటుందనీ నిరూపించిన కథనం.
పి.వి. నరసింహారావు అని పిలవబడే వంగర కరణంగారు భారత ప్రధానమంత్రిగా మారి ఒక నెహ్రూతో సమానంగా నిలబడగల నాయకుడిగా చరిత్రలో నిలిచిన కథ.

Books By This Author

Book Details


Titleనర సింహుడు
Writerవినయ్ సీతాపతి
Categoryఅనువాదాలు
Stock 98
ISBN978-93-86212-00-9
Book IdEBP051
Pages 448
Release Date03-Jun-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36392
5038