కౌణ్డిన్యస్మృతి

Koundinyasmruthi

డా. పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు

DR. Pulleala Sriramachandrudu


M.R.P: రూ.60

Price: రూ.55


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


భారతీయ ఋషులు అనుసరించిన జీవనవిధానానికి ‘ఆర్యధర్మము’ అని పేరు. ఈ సువిశాల భారతదేశం అనేక ఆటవికజాతులతో నిండి యుండి నాగరికులైన విద్యా వంతులు అత్యల్పసంఖ్యలో ఉన్న కాలంలో వైదికసంస్కృతి సమాజంలోని అన్ని వర్గాల జనులలోనూ కూడ ఒక నియమితమైన జీవనవిధానాన్ని ఏర్పరచినది.  సమాజంలోని మేధావంతులతోనూ, విద్యావంతులతోనూ ప్రారంభించి దైనందిన జీవనానికి సంబంధించిన నియమాలు, యజ్ఞయాగాదులను ఆచరించే పద్ధతులు, దానము, త్యాగము, బ్రహ్మచర్యమూ మొదలైన సద్గుణాలు బోధింపబడ్డాయి. సమాజంలో నాగరికత అభివృద్ధి పొందినకొలదీ క్రమక్రమంగా దేశంలోని అధిక సంఖ్యాకులు ఈ వివిధ నియమాలతో నియంత్రితమైన, ప్రధానమైన సాంస్కృతిక ప్రవాహంలో ప్రవేశించారు.

Books By This Author

Book Details


Titleకౌణ్డిన్యస్మృతి
Writerడా. పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 99
ISBN
Book IdEBM043
Pages 128
Release Date04-Feb-2013

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37945
9324