ధమ్మపదం(తెలుగు)

Dhammapadham (T)

డా. పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు

DR. Pulleala Sriramachandruduరూ. 100


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ధమ్మపదం ( పాలీమూలం) :అనువాదం పుల్లెలశ్రీరామచంద్రుడు

సంస్కృతాంధ్రానువాదములతో

‘ధమ్మపదం’ మహామహోపాధ్యాయ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడుగారు వ్రాసిన తొలిరచనల్లో ఒకటి. ప్రథమ ముద్రణ 1976లో జరిగింది. అనువాద గ్రంథ మయినప్పటికీ రచయితకు బౌద్ధదర్శనంలోను, వేదాంతశాస్త్రంలోను, సంస్కృత శ్లోకరచనలోను, పాలీభాషా-సాహిత్యాల్లోను ఎంతోవైదుష్యం లేనిదే రచన సులభ సాధ్యం కాదు. పాండితీ ప్రకర్షకు, రచనా సామర్థ్యానికీ నికషాయమానమైన ఈ గ్రంథం ఇప్పుడు ఆంధ్రభాషానువాదరూపంలో పునర్ముద్రణకు రావడం ఆంధ్రపాఠక లోకానికి ఒక చక్కని ఉపహారంగా చెప్పవచ్చు.

ఈ గ్రంథాన్ని ముఖ్యంగా 3 భాగాలుగా చూడవచ్చు. మొదటగ సుదీర్ఘ మయిన గ్రంథపరిచయం, తద్ద్వారా బౌద్ధదర్శన బౌద్ధసాహిత్యాల దిగ్దర్శనం, రెండవ భాగం పాలీమూలగ్రంథానికి సంస్కృత అనువాదం, అవసరమైన చోట్ల లఘుటిప్పణి, మూడవది ఆంధ్రభాషానువాదం. వీటిలో ప్రతిభాగమూ ముఖ్యమైనదే.

Books By This Author

Book Details


Titleధమ్మపదం(తెలుగు)
Writerడా. పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN
Book IdEBI009
Pages 216
Release Date05-Jan-2009

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015