భగవద్గీత

Bhagavadgitha

డా. పి. కృష్ణయ్య

Dr. P. Krishnaiah


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.90


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt,Ltd.


--

About This Book


గీత ఇంచుమించు 5 వేల సంవత్సరాకు పూర్వం బోధించిన గ్రంథం. ఇంత పురాతన పుస్తకం ఈ కాలానికి అనువర్తిస్తుందా? అని సంశయం కుగవచ్చు. మహాత్మాగాంధీ తన జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యకు సముచిత సమాధానం గీతలో భించిందని చెప్పారు.పస్తుతం గేయ కవితారూపంలో డా॥ పి.కృష్ణయ్యగారు అనువదించిన గీత
పాఠకు కరకమలాను అంకరించియున్నది.

Books By This Author

Book Details


Titleభగవద్గీత
Writerడా. పి. కృష్ణయ్య
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN--
Book IdEBU005
Pages 157
Release Date18-Feb-2021

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36159
4411