అన్వేషణకు వేళాయె..!

Anveshanaku Velaye...!

రావులపాటి సీతారాంరావు

RavulaPati Seetharamarao


M.R.P: రూ.90

Price: రూ.70


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


అన్వేషణకు వేళాయె..! మరికొన్ని కథలు

About This Book


ఈ సంపుటంలో ‘అన్వేషణకు వేళాయె’ అనే నవలిక, మరికొన్ని కథలు ఉన్నాయి. జీవితంలో సాధించగలిగినవన్ని సాధించినా అంతిమ సత్యాన్ని అన్వేషించవలసిన సమయం ఎలా వస్తుందో మనిషి దానికెలా సన్నద్ధం కావాలో చెప్పే నవల.

Books By This Author

Book Details


Titleఅన్వేషణకు వేళాయె..!
Writerరావులపాటి సీతారాంరావు
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-88492-32-4
Book IdEBS018
Pages 152
Release Date08-Feb-2019

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36389
5029