*మన ఎమెస్కో బుక్స్ ఇప్పుడు అమెజాన్ మరియు ఫ్లిప్ కార్ట్‌లలో కూడా లభిస్తున్నాయి.*    

నరేంద్రలూథర్

Narendra Luther


About Author


నరేంద్ర లూథర్ ఒక రచయిత, మాజీ సివిల్ సర్వెంట్, రచయిత మరియు విలేఖరి మరియు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నివసిస్తున్నారు. ఈయన అప్పటి హైదరాబాద్ రాష్ట్ర మరియు దాని పాలకుల చరిత్ర మరియు సంస్కృతి మీద మంచి పట్టున్న వ్యక్తి.
 


Books By This Author


© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
24703
360