*మన ఎమెస్కో బుక్స్ ఇప్పుడు అమెజాన్ మరియు ఫ్లిప్ కార్ట్‌లలో కూడా లభిస్తున్నాయి.*    

ఇన్నయ్య. నరిశెట్టి

Innaiah. Narisetti


About Author


తెలుగు లో రాజకీయ, సాంఘిక, తాత్విక రచనలు మరియు కొన్ని అనువాదాలు చేశాడు. ఎం.ఎన్. రాయ్‌ రచనలు అనువదించారు. తెలుగు అకాడమీ, తెలుగు యూనివర్సిటీలు వీటిని ప్రచురించాయి. ఇతడు హేతువాది. తెలుగులో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయ చరిత్ర రచించాడు.


Books By This Author


© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
23138
1868