అద్భుతమైన ఉనికి - అందులో నుంచే నీరాక

THE AMAZING EXISTENCE AND THE CREATION

సైకం రామచెన్నారెడ్డి

Saikam Rama Chenna Reddy


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.90


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd.


అద్భుతమైన ఉనికి - అందులో నుంచే నీరాక
THE AMAZING EXISTENCE AND THE CREATION
Saikam Rama Chenna Reddy
సైకం రామచెన్నారెడ్డి
(స్వానుభవంతో ఆత్మజ్ఞానం పొందిన యోగి అనుభవాలు)

About This Book


సద్గురువుగారి ఉపదేశం తరువాత రామచెన్నా రెడ్డి గారిలో ఒక కొత్త జీవితం ప్రారంభమయ్యింది. అదే అంతర్ముఖ ప్రయాణం. ఆయన 6 నుండి 8 గంటల వరకు నిరంతరాయంగా ధ్యానం చెయ్య గలిగే వారు. ఇలా వారు రాత్రి సమయాలను ఎక్కువగా వినియోగించుకొంటూ 23 సంవత్సరాలు ధ్యానం చేసారు. పగటి సమయాలలో ఉద్యోగ నిర్వహణకు ఆయనకు ఎప్పుడూ ఇబ్బంది కలగలేదు. ఆయన బ్రహ్మ తత్వాన్ని పొందటానికి వినియోగించుకొన్న విద్య “మనసును మనసుతో శోధించడం”.

Books By This Author

Book Details


Titleఅద్భుతమైన ఉనికి - అందులో నుంచే నీరాక
Writerసైకం రామచెన్నారెడ్డి
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-86763-06-8
Book IdEBQ034
Pages 168
Release Date30-Jul-2017

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36389
5029