అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
ఉపనిషత్తులు ఒక అనుశీలన

Upanishattulu

వాసుదేవరావు యస్‌

Vasudeva Rao S


M.R.P: రూ.75

Price: రూ.65


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ఉపనిషత్తులు వేదాల సారమని అందరికీ తెలిసిందే. కానీ, విషయ కాఠిన్యం వల్ల, సంక్లిష్ట వ్యాఖ్యల వల్ల దీన్ని గూర్చి తెలుసుకోవడం మరింత జటిలమైంది. అందుకని పది ప్రధాన ఉపనిషత్తుల సారాన్ని వీలైనంత తేలిక భాషలో సామాన్యుడికి అందజేసే ప్రయత్నమే ఈ గ్రంథపరమార్థం.

Books By This Author

Book Details


Titleఉపనిషత్తులు ఒక అనుశీలన
Writerవాసుదేవరావు యస్‌
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-83652-19-8
Book IdEBN082
Pages 136
Release Date08-Nov-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37518
8153