రాజయోగి శ్రీ గుండి రాజన్న శాస్త్రి

Rajayogi Sri Gundi Rajanna Shastri

డా. పి. వారిజారాణి

Dr. P. Varijarani


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.80


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


రాజయోగి శ్రీ గుండి రాజన్న శాస్త్రి
సంపాదకులు : డా. పి. వారిజారాణి

About This Book


సనాతనధర్మానికి ఏర్పడిన ఇలాంటి అత్యవనతి దశలో కూడా, ఆస్తికుల ఆశాజ్యోతిని స్థిరంగా నిలబెట్టగలిగిన కొందరు మహాపురుషులు అక్కడక్కడ ఆవిర్భవించి, తమ తపః ప్రభావాన్ని కొన్ని శతాబ్దాల పాటు అక్షతంగా ఉండే ధర్మరక్షణ కవచంగా అనేక ప్రదేశాలలో అనుగ్రహించి తాము బ్రహ్మీభూతులయ్యారు. అట్టి వారిలో అగ్రగణ్యులు రాజయోగి బ్రహ్మశ్రీ గుండి రాజన్న శాస్త్రిగారు.

Books By This Author

Book Details


Titleరాజయోగి శ్రీ గుండి రాజన్న శాస్త్రి
Writerడా. పి. వారిజారాణి
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-82203-68-1
Book IdEBM059
Pages 264
Release Date02-May-2013

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37945
9327