ఆహారంతో ఆరోగ్యం

Aharamtho Arogyam

దేవీప్రసాద్

Deviprasadరూ. 150


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


ఆహారంతో ఆరోగ్యం
సంపూర్ణ ఆహార గుణ గణ నిక్షేపం
మూలం: కీ.శే. డాక్టర్ తాటిపాకల శ్రీరాములు నాయుడు
అనుసరణ, పునఃరూపకల్పన
దేవీప్రసాద్, సుజాతా ప్రసాద్

About This Book


ఒక్కోసారి అశ్రద్ధవల్లనో, అజ్ఞానంవల్లనో ఒక ప్రముఖ వ్యక్తిని మనం గుర్తుపట్టం. అప్పుడు పక్కనుండే మన మిత్రుడు, ఆ వ్యక్తిని మనకి పరిచయం చేస్తాడు. అవునా! అనుకుంటాం. దేవీప్రసాద్‌గారు ఈ పుస్తకం ద్వారా చేసిందిదే. మనం విస్మరించిన ఎన్నో ఆహారాలను-వాటి విశేషాలను మనకి తిరిగి పరిచయం చేసారు.

Books By This Author

Book Details


Titleఆహారంతో ఆరోగ్యం
Writerదేవీప్రసాద్
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock Not Available
ISBN978-93-822203-59-9
Book IdEBM002
Pages 352
Release Date03-Apr-2013

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36159
4417