రఘువంశ మహాకావ్యము

Raghuvamsa Mahakavyamu

మహాకవి కాళిదాసు

Mahakavi Kalidasu


M.R.P: రూ.400

Price: రూ.360


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


ఉపమా కాళిదాసస్య అని ప్రఖ్యాతి చెందిన కవి కులగురువు మహాకవి కాళిదాసు రచించిన మహాకావ్యం రఘువంశం. సరళ వ్యాఖ్యానంతో.

About This Book


---

Books By This Author

Book Details


Titleరఘువంశ మహాకావ్యము
Writerమహాకవి కాళిదాసు
Categoryఅనువాదాలు
Stock 100
ISBN
Book IdEBH036
Pages 408
Release Date23-Jan-2008

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36190
4494