*మన ఎమెస్కో బుక్స్ ఇప్పుడు అమెజాన్ మరియు ఫ్లిప్ కార్ట్‌లలో కూడా లభిస్తున్నాయి.*    
కాశ్మీర పట్టమహిషి – చైత్రపూర్ణిమ

Kashmira Pattamahishi-Chaitra Poornima

పిలకా గణపతి శాస్త్రి

Pilaka Ganapathi Shastriరూ. 175


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


కాశ్మీర పట్టమహిషి

నోణక శ్రేష్ఠి భార్య నరేంద్ర ప్రభ కాశ్మీర రాజ్య పట్టమహిషి అయిన కథే ‘కాశ్మీర పట్టమహిషి’ గా నవలా రూపం ధరించింది.
కాశ్మీరరాజుల చరిత్ర ఆధారంగా కల్హణమహాకవి ‘రాజతరంగిణి’ రచించాడు. తన జన్మభూమి పట్ల ప్రగాఢభక్తి, నిష్పక్షపాత వైఖరితో కూడిన వాస్తవిక దృష్టి, నిర్మల చారిత్రక దృక్పథం, హృదయంగమమయిన కవితా మాధురి కలగలిసిన రాజతరంగిణి కథలు ఎన్నో రచనలకు ఆధారమయ్యాయి.

చైత్రపూర్ణిమ

పిలకా గణపతి శాస్త్రిగారు రాజతరంగిణిలో సూచన మాత్రమయిన అంశాలను తీసుకొని రమణీయగాథలను నిర్మించారు. ఆ గాథల సంపుటే ‘చైత్రపూర్ణిమ’.

Books By This Author

Book Details


Titleకాశ్మీర పట్టమహిషి – చైత్రపూర్ణిమ
Writerపిలకా గణపతి శాస్త్రి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 920
ISBN978-93-80409-06-1
Book IdEBJ037
Pages 288
Release Date21-Jan-2010

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
24691
322