కథా కళా ఝంకృతులు

Katha Kala Jankruthulu

అనుమాండ్ల భూమయ్య

Anumandla Bhumaiahరూ. 75


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


విన్నావా! రాజుకు ‘కర్పూర వసంతరాయ’లనే బిరుదుండేదని తెలియగానే కవి గుండెలో ‘సహస్ర మల్లికల సౌరభం’ ఒక్కసారిగా వీచినట్లయిందట. ఒక్క పదమే ఈ కావ్య సృష్టికి మూలకారణమైంది. నాగస్వరం వింటే నాగు పడగ విప్పినట్లు ‘కర్పూర వసంతరాయ’ శబ్దం వినగానే కవి సృజనాత్మక శక్తి సహస్ర ఫణాలుగా విచ్చుకుంది. కావ్యానికి ‘కర్పూర వసంతరాయ’లన్న పేరునే స్థిర పరచినాడు.

Books By This Author

Book Details


Titleకథా కళా ఝంకృతులు
Writerఅనుమాండ్ల భూమయ్య
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN
Book IdEBK015
Pages 136
Release Date13-Jan-2011

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36389
5029