సాంఖ్యదర్శనము

Sankya Darshanam

కపిలమహర్షి

Kapila Maharshiరూ. 125


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


హిందీ వ్యాఖ్యానము : పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య

తెలుగు అనువాదము : శ్రీమతి గురజాడ సత్యకుమారి

షడ్దర్శనాలలో సాంఖ్యమునకు గల స్థానము విశిష్టం. కపిలమహర్షి సాంఖ్యదర్శనానికి పండిత శ్రీరామశర్మ రచించిన హిందీ వ్యాఖ్యానానికి ఇది తెలుగు అనువాదం.

Books By This Author

Book Details


Titleసాంఖ్యదర్శనము
Writerకపిలమహర్షి
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock Not Available
ISBN
Book IdEBL053
Pages 240
Release Date11-Feb-2012

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015