నగరేషు కంచి

Nagareshu Kanchi

డా. పి.వి.ఎల్‌.నరసింహారావు

Dr. P.V.L.NarasihaRao


M.R.P: రూ.75

Price: రూ.67


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


దీవులందెల్లనేరేటిదీవిలెస్స

భరతఖండంబు మేల్త దంతరమునందు

ద్రవిడదేశంబు కడనొప్పు దానియందు

కాంచి దామమాభూమికి కాంచిపురము.

- హరవిలాసము (శ్రీనాథుడు)

Books By This Author

Book Details


Titleనగరేషు కంచి
Writerడా. పి.వి.ఎల్‌.నరసింహారావు
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-80409-93-1
Book IdEBK029
Pages 160
Release Date25-Jan-2011

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015