యోగవాసిష్ఠ రత్నములు

Yoga Vasishta Rathnamulu

యర్రం చంద్రశేఖరం

Yarram Chandrashakaram


M.R.P: రూ.75

Price: రూ.67


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


వ్యాఖ్యాత : యర్రం చంద్రశేఖరం
ఉపనిషత్తులకు సాటి అయినది, మోక్ష పదాన్ని చేర్చే సులభోపాయాలు కలిగిందీ, ముప్ఫై రెండు వేల శ్లోకాలతో విరాజిల్లే యోగవాసిష్ఠం అద్వితీయమైన గ్రంథం. రజ్జువు యథార్థజ్ఞానం వల్ల సర్పభ్రాంతి తొలగినట్లు ఈ గ్రంథాన్ని శ్రద్ధగా పఠిస్తే సంసారదుఃఖం తొలగిపోతుంది.

Books By This Author

Book Details


Titleయోగవాసిష్ఠ రత్నములు
Writerయర్రం చంద్రశేఖరం
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-80409-80-1
Book IdEBK049
Pages 144
Release Date10-Feb-2011

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37946
9333