కిరాతార్జునీయం

Kiraataarjuniyam

మహాకవి భారవి

Mahakavi Bharavi


M.R.P: రూ.300

Price: రూ.280


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


తెలుగు వ్యాఖ్య :- కె.వి.సుందరాచార్యులు

సాహిత్య విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా ఉండడంతోపాటు, సాధారణ పాఠకులు కూడా సంస్కృత కావ్యాలను చదువుకొని, ఆస్వాదించి ఆనందించాలన్న సదాశయంతో సంస్కృత మహాకావ్యాల ప్రచురణను ప్రారంభించాం.

ప్రసిద్ధులైన సంస్కృతాంధ్ర పండితులు రచించిన సరళ వ్యాఖ్యానాలు సంస్కృత మహాకవుల కవితామృత ధారను గ్రోలడానికి పాఠకులకు ఉపకరిస్తాయి.

ఈ సంస్కృత సాహితి తొలి కుసుమంగా మహాకవి భారవి కిరాతార్జునీయ మహాకావ్యాన్ని అందిస్తున్నాం. భారవి అర్థగౌరవాన్ని ఆకళించుకొని, కిరాతార్జునీయ కావ్య రసాస్వాదం చేయవలసిందిగా సహృదయ పాఠకలోకాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం.

Books By This Author

Book Details


Titleకిరాతార్జునీయం
Writerమహాకవి భారవి
Categoryఅనువాదాలు
Stock 100
ISBN978-93-82203-05-6
Book IdEBL030
Pages 544
Release Date26-Jan-2012

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36190
4494