మరణం (మరణ మర్మాన్ని ఛేదించండి)

Death An Inside Story

సద్గురు జగ్గీవాస్‌దేవ్

Sadguru Jaggivasudevరూ. 300


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd.


--

About This Book


జీవితంలో అనివార్యమైన అంశం మరణం, కానీ
చాలామంది అవగాహనలో అది ఒక అంతు చిక్కని
విషయంగానే ఉండిపోతుంది . మరణమనే సహజ
పర్యవసానం ఉండడం వల్లే జీవితం ప్రకాశవంతం
అవుతుంది . మనం కేవలం కొద్ది కాలం మాత్రమే
సజీవంగా ఉంటాము, కానీ చాలా ఎక్కువ కాలం
మరణించి ఉంటాము”
- సద్గురు

Books By This Author

Book Details


Titleమరణం (మరణ మర్మాన్ని ఛేదించండి)
Writerసద్గురు జగ్గీవాస్‌దేవ్
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 98
ISBN978-93-91517-19-9
Book IdEBU024
Pages 472
Release Date15-Nov-2021

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015