తిరుపతి కథలు

Thirupati Kathalu

ఆచార్య పేట శ్రీనివాసులు రెడ్డి

Peta Srinivasu Reddyరూ. 750


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd.

About This Book


ఇది ఆధ్యాత్మిక, చారిత్రాత్మక, అనుభవైకవేద్య, అనుభూతి ప్రధాన రచన. రచన కూడా కాదు ‘సత్యం’. అందుకే ఇది ‘శివం..సుందరం’.

Books By This Author

Book Details


Titleతిరుపతి కథలు
Writerఆచార్య పేట శ్రీనివాసులు రెడ్డి
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-81-952308-4-6
Book IdEBU010
Pages 1120
Release Date10-Jun-2021

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37945
9329