సంపూర్ణలక్ష్యం

Sampoorna Lakshyam

తేజ్‌గురు సర్‌ శ్రీ తేజ్‌ పార్‌ఖీజీ

Tejguru Sirshree Tejparkhiji


M.R.P: రూ.125

Price: రూ.110


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


తేజ్‌గురు సర్‌శ్రీ తేజ్‌ పార్‌ఖీజీ, నేటి కాలంలో ఆధ్యాత్మికగురువుగా, సర్‌శ్రీ పేరిట ప్రసిద్ధులయ్యారు. మనం ఎలా మేలుకోవాలో, మనలోని మహత్తును ఎలా తెలుసుకోవాలో సర్‌శ్రీ మనకు చెప్తారు. సత్యంవైపు నడిపించే మార్గాలు వేరువేరుగా మొదలుకావచ్చు కాని, వాటి ముగింపు ఒకేవిధంగా జరుగుతుంది – జ్ఞానంతో అంటారాయన. అర్థం చేసుకోవడమే/తెలుసుకోవడమే సర్వస్వం… ఈ జ్ఞానం చెప్పినట్లు వింటే చాలు.

Books By This Author

Book Details


Titleసంపూర్ణలక్ష్యం
Writerతేజ్‌గురు సర్‌ శ్రీ తేజ్‌ పార్‌ఖీజీ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN
Book IdEBI028
Pages 208
Release Date18-Jan-2009

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015