జీవన వికాస్‍

Jeevana Vikas

జల్లి శ్రీ రఘుపతిరావు

JalliSri RaghupathiRao


M.R.P: రూ.75

Price: రూ.60


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


జీవన వికాస్‍ (యువజన వికాస ప్రణాళికతో సహా)
Jeevana Vikas (Inclusive of Yuvajana Vikas)

About This Book


ఇప్పటి వరకు మానవుడు నివసించిన సమాజం యొక్క తీరులో జంతులక్షణాలైన హింస, దోపిడిలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆ మేరకు మనం తయారుకాబడ్డాము.
అది కుదరదని, హృదయం నిండా ప్రేమ నింపుకొని, మానవత్వాన్ని ప్రోది చేసుకొని రాయబడినదే ఈ ప్రణాళిక.

Books By This Author

Book Details


Titleజీవన వికాస్‍
Writerజల్లి శ్రీ రఘుపతిరావు
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 100
ISBN--
Book IdEBS029
Pages 152
Release Date02-May-2019

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36191
4499