ఎమెస్కో అభిమానుల సౌకర్యార్థం పుస్తకాల కొనుగోలుకు వెబ్ సైట్ త్వరలో సిద్ధం అవుతుంది. ప్రస్తుతం వెబ్ టెస్టింగ్ జరుగుతున్నందున ఎవరూ కొనుగోలుకు ప్రయత్నించవద్దు. త్వరలోనే ప్రారంభ తేదిని తెలియపరచుతాము. అసౌకర్యానికి చింతిస్తున్నాము. ఎప్పటి వలెనె అమెజాన్‌లో లభిస్తాయి.    
పూర్వప్రయోగచన్ర్దికా

Purva Prayoga Chandrika

డా. తిరుమల కృష్ణదేశికాచార్యులు

Dr. Tirumala Krishna Desikacharyuluరూ. 350


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


సంకలనకర్త, వివరణకర్త
శ్రీ కళాపూర్ణ డా. తిరుమల కృష్ణదేశికాచార్యులు
Dr. Tirumala Krishna Desikacharyulu

About This Book


ప్రపంచములో అనేకమతము లున్నవి. వీని ననుసరించు వ్యక్తులయొక్క నిత్య జీవితవిధానము ఈ మతములయొక్క సంప్రదాయములకు లోనయి
వర్తించుచున్నది. ఈ సంప్రదాయములే వివిధమతముల మధ్యగల అంతరములకు మూలమగుచున్నవి. వైదిక (హిందూ) మతములో
ఈసంప్రదాయములు వ్యక్తియొక్క చతుర్విధపురుషార్థ సాధనకు దోహదకారులుగా మన ఋషులచేత ఏర్పరుపబడినవి. ఈసంప్రదాయము లకు మూలములు ఆఋషులచేత నిర్దేశింపబడిన షోడశ (16) సంస్కారములు.

Books By This Author

Book Details


Titleపూర్వప్రయోగచన్ర్దికా
Writerడా. తిరుమల కృష్ణదేశికాచార్యులు
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock Available
ISBN978-93-88492-33-1
Book IdEBS019
Pages 624
Release Date04-Apr-2019

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
20042
4473