*మన ఎమెస్కో బుక్స్ ఇప్పుడు అమెజాన్ మరియు ఫ్లిప్ కార్ట్‌లలో కూడా లభిస్తున్నాయి.*    
అపురూప దృశ్యకావ్యం ‘పడమటి గాలి’ ఒక పరిశీలన

Apurupa Drisyakaavyam ‘PaDamati Gaali ’ Oka Pariseelana

జి. బలరామయ్య

G. Balaramaiahరూ. 75


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


పడమటిగాలి వొక అపూర్వ కళాఖండం. అందులోని యితివృత్తమూ, వుపయోగించిన భాషా, పాత్రచిత్రణా, నాటకీకరణా, శిల్పమూ, వస్తు విస్తృతీ ఆధునిక తెలుగు నాటకాలలో వుత్తమోత్తమ రచనగా భాసిల్లజేస్తాయి. కావ్యలక్షణాలూ, నాటక లక్షణాలూ పుణికిపుచ్చుకున్న అద్భుత కావ్యం పడమటిగాలి.

Books By This Author

Book Details


Titleఅపురూప దృశ్యకావ్యం ‘పడమటి గాలి’ ఒక పరిశీలన
Writerజి. బలరామయ్య
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock Available
ISBN978-93-88492-13-3
Book IdEBS002
Pages 144
Release Date19-Jan-2019

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
26662
842