*మన ఎమెస్కో బుక్స్ ఇప్పుడు అమెజాన్ మరియు ఫ్లిప్ కార్ట్‌లలో కూడా లభిస్తున్నాయి.*    
AgriculturalDevelopment Of Hyderabad State

AgriculturalDevelopment Of Hyderabad State

రామకృష్ణా రెడ్డి .వి

Ramakrishna Reddy .Vరూ. 350


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


Agricultural Development Of
Hyderabad State (Medak Suba) 1905 – 1950 A.D.
Prof. (Retd.) V. Ramakrishna Reddy
Former Professor of History

About This Book


Medak Suba has been the biggest of all the four Subas in the former Hyderabad State. Occupying the Central and Southern portions of the State, and primarily peopled by those speaking Telugu language, it has represented basically a traditional society and an agriculture – based economy.

Books By This Author

Book Details


TitleAgriculturalDevelopment Of Hyderabad State
Writerరామకృష్ణా రెడ్డి .వి
CategoryEnglish Books
Stock Available
ISBN978-93-88492-07-2
Book IdEBR052
Pages 472
Release Date30-Dec-2018

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
25910
4219