21వ శతాబ్దపు విజేతలు

21 Va Satabdapu Vijetalu

నమ్రతా జగ్‌తప్‌

Namratha Jagathap


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.90


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


తెలుగు సేత : ఎ.ఉషాదేవి

ఈ విజేతల జీవితాలు విజేతలుకాదలచుకున్న వారందరికీ స్ఫూర్తిదాయకాలు. వీరి బుద్ధి నైశిత్యం వివిధ దేశాలలో వాణిజ్య సంప్రదాయాలకు రూపుదిద్దింది.  21వ శతాబ్దపు ఈ అగ్రశ్రేణి వాణిజ్యవేత్తలు ఒక భవిష్యద్దర్శనంతో ముందుకు నడిచారు. తమ యాజమాన్య నైపుణ్యాల వల్ల శాశ్వతకీర్తి గడించారు. గొప్ప గొప్ప పరిశ్రమలను, వాణిజ్య సంస్థలను మ¬న్నత స్థాయికి తీసికొనివెళ్లారు.

Books By This Author

Book Details


Title21వ శతాబ్దపు విజేతలు
Writerనమ్రతా జగ్‌తప్‌
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 100
ISBN978-93-80409-68-9
Book IdEBK001
Pages 232
Release Date01-Jan-2011

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36190
4496